• Motoryzacja w biznesie
    Jak prowadzić biznes motoryzacyjny?

                                                                


                            

                       

 

 

Każdy student kierunków technicznych wie czym jest CAD, ma też w ramach programu nauczania zajęcia z obsługi tego programu. Jednak CAD to nie jedyne narzędzie służące pomocą inżynierom.

 

Innym programem wykorzystywanym w pracach konstruktorskich przez inżynierów i projektantów jest CAE, czyli Computer Aided Engineering, w tłumaczeniu na język polski jest to komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

 

 

Tego typu programy pozwalają na zestawienie projektu z obliczeniami wytrzymałości, testami technicznymi oraz komputerową analizą projektu.

Tagged Under