• Motoryzacja w biznesie
    Jak prowadzić biznes motoryzacyjny?

                                                                


                            

                       

 

 

Zawartość dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi określona została w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, taka instrukcja powinna zawierać następujące elementy:

  • nazwę producenta oraz adres siedziby,

  • opis urządzenia

  • rysunki i schematy, które bardzo często sporządzane są na oprogramowaniu typu Arbortext,

  • opis prawidłowego zastosowania urządzenia

  • deklaracje zgodności WE

  • instrukcję montażu i instalacji

Tagged Under